ການອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບ

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

Quality-Control